ผลการแข่งขันรุ่น Best Of K20 (Street)

ผลควอลิฟาย

เบอร์ ชื่อ ทีม Qualify 1 Qualify 2
0804 พิจารณ์ วงศ์สมบูรณ์ HYB-Mumushop 13.700 12.992
0803 พิจารณ์ วงศ์สมบูรณ์ HYB-Mumushop 13.906 12.996
0899 อมเรศ ชุมศักดิ์วินิจ Powerbank GT GARAGE EXCURSIVE 13.796 13.092
0812 อนุชา บัวยินดี FIX-INNOVATE CAR 13.657 13.109
0869 วิวัฒน์ จอดเกาะ AOR SHOP 69 13.479 13.356
0808 นพพร จินดาสวัสดิ์ Monkey Garage DNS 13.695 
0805 นิทัศน์ ภู่ระมาด Nui Engine 13.791 14.042
0807 นพพร จินดาสวัสดิ์ Monkey Garage DNS 14.036
0801 สุุรเชษฎ์ พรหมชาติ โกดัง fix 14.866 14.105

 

ผลการแข่งขัน

เบอร์ ชื่อ ทีม Run 1 Run 2
0803 พิจารณ์ วงศ์สมบูรณ์ HYB-Mumushop 12.991 12.922
0899 อมเรศ ชุมศักดิ์วินิจ Powerbank GT GARAGE EXCURSIVE 13.059 13.465
0869 วิวัฒน์ จอดเกาะ AOR SHOP 69 13.076 DNS
0807 นพพร จินดาสวัสดิ์ Monkey Garage 13.605 13.089
0812 อนุชา บัวยินดี FIX-INNOVATE CAR 13.170 13.243
0808 นพพร จินดาสวัสดิ์ Monkey Garage 13.534 13.190
0804 พิจารณ์ วงศ์สมบูรณ์ HYB-Mumushop DNF 13.215
0805 นิทัศน์ ภู่ระมาด Nui Engine 13.884 13.591

 

สรุปผลการแข่งขัน

อันดับ 1 พิจารณ์ วงศ์สมบูรณ์ จาก HYB-Mumushop

 

อันดับ 2 อมเรศ ชุมศักดิ์วินิจ จาก Powerbank GT GARAGE EXCURSIVE

 

อันดับ 3 วิวัฒน์ จอดเกาะ จาก AOR SHOP 69

 

อันดับ 4 นพพร จินดาสวัสดิ์ จาก Monkey Garage

 

อันดับ เบอร์ ชื่อ ทีม เวลา
1 0803 พิจารณ์ วงศ์สมบูรณ์ HYB-Mumushop 12.922
2 0899 อมเรศ ชุมศักดิ์วินิจ Powerbank GT GARAGE EXCURSIVE 13.059
3 0869 วิวัฒน์ จอดเกาะ AOR SHOP 69 13.076
4 0807 นพพร จินดาสวัสดิ์ Monkey Garage 13.089
Salmon Power
เขียนโดย: Salmon Power
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 - 12:58

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook