ผลการแข่งขันรุ่น King Of K-Series (Pro Radial)

ผลควอลิฟาย

เบอร์ ชื่อ ทีม Qualify 1 Qualify 2
1902 พิจารณ์ วงส์สมบูรณ์ HYB-Mumushop 12.443 11.955
1905  อรรถพล นะรอฮีม Rabbit garage vtec out Let bk.cLutch 12.571 12.369
1904  ฐานวัฒน์ เพชรพิทยศักดิ์ EggDC & Behind shop 12.883 DNS
1988  เอก มิคาโดะ  มิคาโดะ การาจโมเทค GT GARAGE DNS 15.227

 

ผลการแข่งขัน

เบอร์ ชื่อ ทีม Run 1 Run 2
1902 พิจารณ์ วงส์สมบูรณ์ HYB-Mumushop 12.034 DNS
1904 ฐานวัฒน์ เพชรพิทยศักดิ์ EggDC & Behind shop 13.068 12.550
1905 อรรถพล นะรอฮีม Rabbit garage vtec out Let bk.cLutch 13.699 12.873
1988 เอก มิคาโดะ มิคาโดะ การาจโมเทค GT GARAGE 23.823 DNS

 

สรุปผลการแข่งขัน

อันดับ 1 พิจารณ์ วงส์สมบูรณ์ จาก HYB-Mumushop

 

อันดับ 2 ฐานวัฒน์ เพชรพิทยศักดิ์ จาก EggDC & Behind shop

 

อันดับ 3 อรรถพล นะรอฮีม จาก Rabbit garage vtec out Let bk.cLutch

 

อันดับ 4 เอก มิคาโดะ จาก มิคาโดะ การาจโมเทค GT GARAGE

 

อันดับ เบอร์ ชื่อ ทีม เวลา
1 1902 พิจารณ์ วงส์สมบูรณ์ HYB-Mumushop 12.034
2 1904 ฐานวัฒน์ เพชรพิทยศักดิ์ EggDC & Behind shop 12.550
3 1905 อรรถพล นะรอฮีม Rabbit garage vtec out Let bk.cLutch 12.873
4 1988 เอก มิคาโดะ มิคาโดะ การาจโมเทค GT GARAGE 23.823
Salmon Power
เขียนโดย: Salmon Power
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 - 17:00

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook