ผลการแข่งขันรุ่น Best Of B16 (Street)

ผลควอลิฟาย

เบอร์ ชื่อ ทีม Qualify 1 Qualify 2
0416 เจษฎา พุ่มเหล็ก HONDA CIVIC SHOP อู่จ่า 13.920 13.772
0402 พงศ์พันธ์ ประสพนิล TANADOL RACING BY ARMTUNED 13.968 14.238
0405 นิสิต เจริญกัลป์ One Point 14.509 14.093
0406 พิชญตม์ เติมโชควัฒนา  Garage_Jackpot 14.452 14.274
0401 ศุภฤกษ์ ขำละมารี TANADOL RACING 14.713 14.296
0447 คมกริช โพธิ์สรง V.A.M GARAGE DNF 14.414
0404 วรวลัญช์ ธนิตย์นิธิโชติ Monkey Club 14.940 15.164
0403 พงศ์พันธ์ ประสพนิล TANADOL RACING BY ARMTUNED 15.522 16.076

 

ผลการแข่งขัน

เบอร์ ชื่อ ทีม Run 1 Run 2
0416 เจษฎา พุ่มเหล็ก HONDA CIVIC SHOP อู่จ่า 13.630 13.846
0402 พงศ์พันธ์ ประสพนิล TANADOL RACING BY ARMTUNED 14.075 13.951
0405 นิสิต เจริญกัลป์ One Point 14.315 14.174
0406 พิชญตม์ เติมโชควัฒนา Garage_Jackpot 14.438 14.352
0447 คมกริช โพธิ์สรง V.A.M GARAGE 34.064 14.608
0401 ศุภฤกษ์ ขำละมารี TANADOL RACING 14.613 15.335
0404 วรวลัญช์ ธนิตย์นิธิโชติ Monkey Club 14.638 4.664
0403 พงศ์พันธ์ ประสพนิล TANADOL RACING BY ARMTUNED 16.052 20.585

 

สรุปผลการแข่งขัน

อันดับ 1 เจษฎา พุ่มเหล็ก จากทีม HONDA CIVIC SHOP อู่จ่า กับเวลา 13.630

 

อันดับ 2 พงศ์พันธ์ ประสพนิล จากทีม TANADOL RACING BY ARMTUNED กับเวลา 13.951

 

อันดับ 3 นิสิต เจริญกัลป์ จากทีม One Point กับเวลา 14.174

 

อันดับ 4 พิชญตม์ เติมโชควัฒนา จากทีม Garage_Jackpot กับเวลา 14.352

 

อันดับ เบอร์ ชื่อ ทีม เวลา
1 0416 เจษฎา พุ่มเหล็ก HONDA CIVIC SHOP อู่จ่า 13.630
2 0402 พงศ์พันธ์ ประสพนิล TANADOL RACING BY ARMTUNED 13.951
3 0405 นิสิต เจริญกัลป์ One Point 14.174
4 0406 พิชญตม์ เติมโชควัฒนา Garage_Jackpot 14.352
Salmon Power
เขียนโดย: Salmon Power
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2560 - 16:04

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook